top of page

CO JE ASHTANGA JÓGA?​

 

Historie Ashtanga jógy sahá tisíce let zpět do historie. Tento jógový systém byl popsán ve starobylém textu Yoga Korunta jogínem Vamanou Rishim. Systém Ashtanga vinjása jógy byl však výrazněji rozšířen a vyučován až na začátku 20. století jógovým mistrem v jihoindickém měste Mysore, jímž byl Trirumalai Krishnamacharya (1888-1989). Jógu vyučoval mimo jiné formou progresivních sérií jógových ásan, které jsou propojeny kontrolovaným dýcháním - tato metoda se nazývá Vinjása Krama. Trimulai Krishnamacharya měl mnoho studentů, jógových mistrů, kteří ovlivnili podobu moderní jógy 20. století. Pro Ashtanga vinjasa jógu (dnes se používá jen Ashtanga jóga) byl jeho nejvýznamnějším žákem Pattabhi Jois (1915–2009), který pokračoval v učení progresivních jógových sérií a systematizoval je do dnešní podoby (6 sérii). Dále je to BNS Iyengar (1927), který stále učí a žije v Mysore, jehož žákem je i MV Chidananda - hlavní učitel většiny lektorů našeho studia (tzv. shaly).

Ashtanga jóga se jako celek též opírá o základní dílo celé jógy​ Patandžálího jóga sútry, které popisuje jógu a uvádí jejích 8 stupňů (Ashtau=osm, Anga=větev/část): 1) Jama 2) Nijama  - eticko-morální aspekty života) 3) Ásana - ovládnutí těla skrze jógové pozice  4) Pránájáma - ovládnutí prány skrze dech 5) Pratjahára - ovládnutí smyslů a jejich vtažení do nitra 6) Dhárana - umění koncentrace 7) Dhjána = meditace 8) Samádhí - nejvyšší poznání, splynutí.

 

Ashtanga jóga tak s odkazem na toto základní dílo aplikuje jednotlivé stupně do ucelené praxe. Základem systému Ashtangayje metoda Tristhana, která kultivuje mentální a fyzické procesy během jógové praxe tak, aby během ní docházelo k zapojení co nejvíce stupňů jógy. Metoda Tristhana zahrnuje 3 části:

1) ujayi dech (čti udždžájí) - kontrolovaný dech s typickým zvukem;

2) bandhy - energeticko-svalové zámky v těle;

3) drišti - směr pohledu v každý okamžik jógové praxe.

sri.k.pattabhi.jois-jesse-gordon2000.jpg
13.-Prasarita-Padotanasana-C-copy.jpg

Jógová praxe by měla být konzistentní a dlouhodobá. Praxi by se praktikanti jógy měli věnovat pravidelně (zprvu alespoň 3x-4x týdně, postupně až 6 dní v týdnu) a dlouhodobě, ať jen 15 minut nebo i 2 hodiny. Praxe Ashtanga jógy je fyzicky intenzivní, proto se doporučuje ásanovou praxi vynechat v následujících dnech a dát tělu odpočinek:

- vždy jeden den v týdnu (sobota či neděle);

- na úplněk a novoluní;

- při horečkách či vážnějších zdravotních stavech;

- první 3 dny menstruace.

Ashtanga jógu se učíme vždy se zkušenějším učitelem a to ideálně na lekcích mysore (viz dále). Na těchto lekcích učitel nepředcvičuje, ale věnuje se studentům individuálně. Zde je možné praxi postupně rozvíjet a naučit se cvičební série. Zároveň je vhodné navštěvovat občasně vedené lekce,  nejprve zkrácenou sérii, postupem času vedenou celou první sérii. Na těchto lekcích si zopakujete tempo, rytmus a jednotlivé prvky série. Jógovou praxi pak doplňujeme vlastní praxí doma.

JEN DLOUHODOBÁ A PRAVIDELNÁ PRAXE PAK PŘINÁŠÍ POZITIVNÍ ZMĚNY NA TĚLE, MYSLI I DUŠI.

30171372_2087433774861805_63066202609473
shala.jpg
Yoga room-43.jpg

JAK TO FUNGUJE NA MYSORE?

 

Největší obavy spojené s Ashtangou panují ohledně mysore lekcí. Sepsali jsme pro vás několik pravidel, jak to na takových lekcích funguje:-)

1. INDIVIDUÁLNÍ PŘÍSTUP. Mysore lekce není vedená ve smyslu skupinového cvičení, avšak učitel je zde proto, aby se věnoval individuálně studentům a každého učil dle jeho potřeb a schopností. Jedná se prakticky o individuální výuku ve skupině.

2. PRVNÍ LEKCE. Na první lekci se naučíte správnému dýchání, základní sekvenci Pozdrav slunci a několik úvodních pozic. První lekce obvykle trvá 40–50 minut a učitel se začátečníkům přednostně věnuje.

3. KROK ZA KROKEM. Na mysore lekci se učíte postupně jednotlivé pozice série. Každý student začíná základní sérií, kterou se učí krok za krokem podle svých fyzických schopností. Nové pozice první, příp. druhé série, se učíte až tehdy, kdy jste na ně připraveni, tzn. zvládáte předchozí pozice, máte určitou vytrvalost a dostatek energie a síly na prodloužení série o nové pozice. Pokyn k zařazení nových pozic přichází od učitele na základě znalosti vaší praxe a vlastních zkušeností.

4. UČÍME SE SAMOSTNATNÉ A PRAVIDELNÉ PRAXI. Na mysore lekci jste vedeni k samostatnému cvičení předem dané sestavy ásan. Učitel je vám z počátku velmi nápomocný, avšak je důležité se snažit sekvenci zapamatovat a buď si ji doma pravidelně opakovat či chodit na mysore lekce. Během prvních hodin se můžete cítit trochu nesví (zejména jste-li zvyklí na vedené lekce), ale to se velmi rychle změní a sérii si pak budete zcela přirozeně pamatovat. Důležité je ale opakování. Pokud o tento způsob praxe nemáte zájem nebo víte, že nebudete v nejbližší době moct pokračovat, je mysore pro vás i pro učitele ztrátou v danou chvíli času.

5. ASHTANGA NENÍ SPRINT, spíše vytrvalostní běh. Postupně se naučíte celou základní sérii a v případě pravidelných cvičících druhou, středně pokročilou sérii. Každý jsme jiný – někomu bude trvat zvládnutí první série několik měsíců až rok, jinému dva roky či více. Velmi záleží na pravidelnosti praxe a výchozímu fyzickému stavu těla.

6. POSLOUCHEJTE SVÉ TĚLO. Praxe Ashtangy může být zpočátku fyzicky náročnější a je třeba vyvinout určitě jistou míru úsilí. Praktikujeme však podle zásady Ahimsa, tedy nenásilí. Pokud některý den nejsme vůbec ve své kůži, máme nějaké zranění či jsme po nemoci, nemusíte odcvičit celou svou sestavu. Pokud je něco jinak, poraďte se s učitelem.

7. PRAKTIKUJEME V TICHU. Mysore lekce je typická tím, že cvičíte v tichosti a každý cvičící se soustředí sám na sebe. Velká část práce učitele je dopomoc v ásanách (tzv. adjustment – korekce, dopomoc s provedením či prohloubení pozice), při které se nehovoří. Učitel a student hovoří zřídka, např. pokud se učí nová pozice nebo student konzultuje praxi.

8. CHCETE-LI ASISTENCI UČITELE, VYČKEJTE. Během lekce se učitel věnuje rovnoměrně všem studentům. Pokud budete chtít poradit nebo pomoc s pozicí, vyčkejte v tichosti na učitele např. v rovném postoji či sedu (určitě vás sám brzy zahlédne). 

9. PŘIPRAVTE SE NA PRAXI. Předem si sundejte a schovejte do skříňky všechny doplňky, které by vás mohly rušit. V místnosti cvičíme blízko sebe, zhluboka dýcháme a dochází k výraznému pocení, dbejte proto na osobní hygienu, čisté oblečení a zdržte se výraznému vonění před lekcí. Pokud se při praxi potíte (což je zcela běžné), noste si vlastní podložku či jógový ručník. Půjčenou podložku dezinfikujte.

10. CVIČTE PRAVIDELNĚ, pak má jóga opravdový význam. A užijte si svou praxi.

bottom of page